Akışkan Yataklı Fırınlar

Fırın, yatak yüzeyi ısıtılarak partiküllere ısı geçişi sağlanır. Bu esnada fırın tabanından verilen gaz ile hareketlenen partiküller kazandıkları ısıyı fırın içinde homojen olarak dağıtırlar. Yeni dizaynlarda ısı 1040 oC ‘ye kadar ulaşabildiği için sertleştirme ve karbürleme gibi yüksek sıcaklık uygulamaları mümkündür. Akışkan yatak fırınları bir çok ekonomik avantajları sunmaktadır.