Kriyojenik (Subzero) İşlemi

Kriyojenik işlem, oda sıcaklığında biten ısıl işlem prosesinin bir devamıdır. Amaç, düşük sıcaklıklara inilerek martenzitik dönüşümün devamını sağlamak ve kalıntı östenit miktarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Kriyojenik işlem özel olarak tasarlanmış işlemci kontrollü kamaralarda gerçekleştirilir.
Bu işlemin avantajları ise;
  • Servis esnasında minimum boyutsal değişim.
  • Kalıntı östenitin giderilmesi ve yapının martenzite dönüşmesi.
  • Çok ince η-karbür (etakarbür) partiküllerinin martenzitmatris üzerinde homojen olarak çökelmesi.
  • Sertlik dağılımının düzenlenmesi.
  • İç gerilmelerin/kalıntı gerilmelerin giderilmesi (bir çok mekanik özelliği etkiler).
  • Tokluğu, aşınma dayanımını ve yorulma dayanımını arttırır.